#2: Zaten görevleri olan işleri yaptıkları zaman takım arkadaşlarınıza teşekkür edin.

Yazılım Mühendisinin Nezaket Rehberi

Safa Orhan
1 min readDec 9, 2022

--

Sadece yazılım mühendisleri için değil tüm profesyonel ortamlarda geçerli olan bu davranışı sık sık hatırlamakta fayda var:

Birisine bir görev verdiğinizde veya birisi kendine ait bir işi tamamladığında ona nezaketen de olsa teşekkür etmek sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak adına çok önemlidir.

Bazı kültürlerde teşekkür etmek çok kolay olmayabilir ve yalnızca karşı taraf yalnızca size kişisel bir iyilik yaptığında teşekkür etmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz.

Fakat şöyle düşünün:

Herkesin mütemadiyen işlerini iyi yaptığı bir çalışma ortamında, “e zaten görevini yapıyor” düşüncesiyle hiç kimse hiç kimseye teşekkür etmezse insanlar yaptıkları işin değer görmediğini düşünmeye başlar.

Ve zaman içerisinde takım arkadaşlarının ufak tefek sürtüşmeler yaşayacağı da düşünüldüğünde, bireylerin aklında birbirleriyle ilgili genelde bu ufak tartışmalar kalır.

“Sürekli teşekkür etmenin teşekkürün değerini azaltacağı” bir karşı argüman olarak getirilebilirse de, kanaatimce, teşekkürün şiddeti ve sıklığı ayarlanarak bu anlamsızlaşmanın önüne geçilebilir:

Özetle, arada sırada bir takım arkadaşınıza minnetinizi ifade ettiğinizde takım içi problemlerin gözle görünür bir biçimde azaldığını fark edeceksiniz.

--

--

Safa Orhan

Android Developer. Trainer. Maker.